Prezentare Proiecte

Anunt pentru angajatori Proiect SPO LOCAL-DIRECT ACCESIBIL, 12 noiembrie 2015, aici

PRO ACCES ALTERNATIV RMPD – Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și inactivi

Prin intermediul acestui proiect, ANOFM ?i-a propus sa sus?ina financiar, din FSE, masurile active acordate de agen?iile jude?ene pentru ocuparea for?ei de munca (AJOFM) în perioada 2014- 2021, pentru încadrarea a 110.540 de ?omeri non-NEETs afla?i în eviden?ele acestora. Men?ionam ca pentru perioada 2014 – 2018 cheltuielile sunt retrospective..

Sunt finan?ate primele acordate ?omerilor non – NEETs care s-au angajat/se angajeaza (activare, mobilitate), precum ?i subven?iile acordate angajatorilor pentru încadrarea persoanelor din urmatoarele categorii: cu vârsta peste 45 ani, parin?i unici între?inatori, ?omeri de lunga durata, persoane care mai au 5 ani pâna la pensie.

Proiectul va fi implementat cu sprijinul AJOFM din cele 7 regiuni eligibile conform cererii de finan?are, respectiv Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia ?i Vest. Bugetul proiectului este de aproximativ 265.359.153,25 de euro (1.220.386.745,84 lei) din care aprox. 225.555.280,27 de euro (1.037.328.733,97 lei) cheltuieli totale nerambursabile (curs 1 euro = 4,599 lei).

Recomandam persoanelor interesate sa urmareasca site-ul www.anofm.ro ?i pagina de Facebook a institu?iei, https://www.facebook.com/fiiinformat/, actualizate permanent cu informa?ii despre proiect ?i despre fiecare masura activa derulata prin intermediul acestuia..

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidentele Serviciului Public de Ocupare POCU/135/2/3/113589

Proiectul vizeaza; creșterea numărului de tineri inactivi NEETs (Not in Education, Employment or Trening) înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO), precum și identificarea altor cel puțin 200.000 tineri NEETs inactivi, cu vârsta între 16-24 neînregistrați la SPO.

În cadrul proiectului, sunt vizați în special tinerii cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social. Din totalul celor care vor fi identificați, cel puțin 160.000 vor fi întegistrați la SPO și vor beneficia de informare şi consiliere profesională, inclusiv de profilare, iar după această etapă vor fi îndrumaţi către măsura activă de care au nevoie sau către alte servicii (Prgramul Naţional Şansa a doua – Ministerul Educatiei Naţionale, servicii de asistență socială).

Proiectul noncompetitiv INTESPO introduce managementul de caz ca metodă de lucru cu tinerii NEETs, care presupune un proces de interacțiune încadrul rețelei de servicii (de asistență sociala, educație, ocupare) prin care se asigură faptul că beneficiarii primesc serviciile de care au nevoie într-o formă de sprijin eficace și eficientă.

Astfel, va exista o colaborare strânsă între SPO și autorități locale, servicii de asistență socială, școală, servicii medicale, mediatori comunitari, poliție, biserică, ONG-uri implicate în activități destinate tinerilor și/sau asistenței sociale comunitare, etc.

Anunt: Ministerul Muncii si Justitiei Sociale deruleaza in perioada 26 iunie - 03 august 2018 procedura de angajare a unui numar de 48 de asistenti sociali (1 post in fiecare judet, 7 posturi in municipiul Bucuresti), experti angajati in afara organigramei, pentru implementarea proiectului „INTESPO - Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare”, contract de finantare POCU/2/3/113589. Bibliografia, formularul de inscriere si alte detalii sunt disponibile pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister/minister-organizare/concursuri/5172

SPO LOCAL - DIRECT ACCESIBIL

"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013" - "Investeşte în oameni!" Axa prioritară nr. 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” Domeniul major de interventie 4.1. „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

Instituţiile judeţene selectate în proiect vor beneficia de reducerea timpului de răspuns la solicitări, de un transfer mult mai rapid al documentelor şi de stocarea în format electronic.

Claritatea, accesibilitatea şi transparenţa sunt dezideratele proiectului „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”, un demers care îşi propune să simplifice, să eficientizeze şi să aducă într-o eră modernă serviciile de ocupare a forţei de muncă la nivel local.

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate cetatenilor si institutiilor, prin simplificarea accesului la serviciile oferite si fluidizarea schimbului de informatii si documente, cat si accesul la informatiile cuprinse in documente

COMPETENTE SI SERVICII PENTRU EUROPA PES.EU2020

Obiectivul general al iniţiativei noastre vizează creşterea competenţelor profesionale ale personalului SPO prin formarea specifică priorităţilor Europa 2020 şi modernizarea sistemului de formare în sine.

Proiectul „Competenţe şi Servicii Pentru Europa 2020 PES.EU2020” se adresează personalului Serviciului Public de Ocupare la nivel local şi are drept obiectiv modernizarea SPO şi adaptarea instituţiei la cerinţele Uniunii Europene

Titlul proiectului: „Formarea capitalului uman – element esential pentru iesirea din criza” Contract POSDRU/110/5.2/G/87761 Formarea capitalului uman - element esential pentru iesirea din criza

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 Promovarea masurilor active de ocupare Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

Titlul proiectului: „Formarea capitalului uman – element esential pentru iesirea din criza” Contract POSDRU/110/5.2/G/87761

Anunturi Proiecte

Anunt de intentie- selectie parteneri pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180

Anunt de intentie- selectie parteneri pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180- prelungire termen 19.12.2014 orele 14.00

Anunt de intentie- selectie parteneri pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180- prelungire termen 12.01.2015 orele 16.00

Comunicat de presa Proiect CompEtent29.10.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 30.06.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent10.10.2014

Anunt Proiect CompEtent 30.05.2014

Anunt lansare Proiect MIOS

Comunicat de presa Proiect CompEtent 30.09.2014

Invitatie lansare Proiect CompEtent

Informare Proiect GREEN Jobs

Comunicat de presa Proiect CompEtent 28.08.2014

Comunicat lansare Proiect CompEtent 29.01.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 23.12.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 25.07.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 14.11.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 22.01.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 28.11.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 04.12.2014

Comunicat de presa Proiect CompEtent 16.02.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 26.02.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 16.03.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 26.03.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 20.04.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 30.04.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 21.05.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 15.06.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 29.06.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 23.07.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 27.08.2015

Comunicat de presa Proiect CompEtent 21.10.2015

 

WordPress themes