Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de catre agentie, in principal prin:

Informare si Consiliere Profesioanala

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
-furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
-profilarea si incadrarea in nivelul de ocupabilitate: usor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil si foarte greu ocupabil;
-dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
-instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;
-indrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesionala la noul loc de munca.

Consultanta in afaceri

Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.
Serviciile prevazute pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate in aceste domenii, cu care agentiile incheie contracte in conditiile legii.
Serviciile prevazute se acorda gratuit.

Medierea muncii

Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges identifica locurile de munca vacante, iar participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj.
Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reinnoiasca cererea la 6 luni.
Serviciile de mediere constau in oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afisarea si organizarea de burse ale locurilor de munca, medierea electronica – adica punerea in corespondenta a cererilor si ofertelor de munca prin intermediul Internet-ului si preselectia candidatilor , corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite.
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges organizeaza in fiecare an bursa generala a locurilor de munca si alte burse pentru grupuri tinta.

sus

Prima de instalare

Prima de instalare conform art.75 din Legea nr.76/ 2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia pot beneficia de o prima de instalare, neimpozabila, destinata stimularii incadrarii in munca, asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, si/sau pentru reintregirea familiei, dupa caz.
Prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
a) 12.500 lei pentru persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
b) 15.500 lei pentru persoanele prevazute la lit. a), care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insotite de copilul sau copiii aflati in intretinere.
c) In cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma prevazuta la lit.a, iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3.500 lei.
Prin exceptie, in situatia in care angajatorul sau autoritatile publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, astfel:
a) 3.500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la lit. a;
b) 6.500 lei pentru persoana aflata in situatia prevazuta la lit. b;
c) 3.500 lei pentru fiecare sot aflat in situatia prevazuta la lit.c .
Prima de instalare se acorda in doua transe, astfel:
a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalarii;
b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
Prima de incadrare si prima de instalare, prevazute la art. 74 si 75, denumite in continuare prime de mobilitate, nu se cumuleaza.

Termen solicitare : maxim 60 zile de la data angajarii.

Acte necesare

-actul de identitate in original;
-actul in baza caruia somerul a fost incadrat in munca( copie), cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;
-declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca:
*in ultimii 2 ani nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva (sa fie precizat si CNP-ul persoanei);
*in ultimii 2 ani persoana angajata nu a mai avut raporturi de munca sau de serviciu cu alti angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca; -nu are obligatia, potrivit legii, de a angaja persoane din categoria absolventilor institutiilor de invatamant;
-pentru persoana respectiva ori familia acesteia se asigura sau nu se asigura locuinta de serviciu ori se suporta sau nu se suporta cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;
-cerere tip ;
-declaratie angajat: subsemnatul (solicitantul dreptului la prima de instalare) ori sotul, sotia , copii aflati in intretinere sau orice alta persoana, care impreuna cu mine constituie o familie (in sensul art.2 din Legea nr.416/2001), nu detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care m-am incadrat in munca sau in localitatile invecinate acesteia si nici in localitatea unde mi-am schimbat domiciliul sau resedinta ori in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii mele in munca;
-angajament din partea angajatului;
-declaratie angajat :autoritatea publica locala sau centrala asigura sau nu asigura locuinta de serviciu ori suporta sau nu suporta cheltuielile aferente din fonduri publice mie ori familiei mele.
-dupa caz alte acte: declaratii in cazul absolventilor de medicina, certificat de casatorie, certificat nastere pt copii.
~Observatii:
Ultimele 3 formulare se completeaza in momentul solicitarii primei(daca actele se depun la ghiseu)
Actele necesare se pot depune : in original, personal; in original, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; in copie, prin fax; document scanat, prin e-mail.

sus

Primele de mobilitate de la art. 74 si 75

se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta ori isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in zonele prevazute in Planul national de mobilitate care se aproba si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.
Prima de incadrare se acorda persoanelor care au domiciliul sau resedinta in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate, indiferent daca localitatea unde se incadreaza in munca este situata sau nu in zonele prevazute in Planul national de mobilitate.
Prima de instalare se acorda persoanelor care:
a) au domiciliul sau resedinta in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate si isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate;
b) au domiciliul sau resedinta in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate si isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in alta zona decat zonele prevazute in Planul national de mobilitate;
c) au domiciliul sau resedinta in alta zona decat zonele prevazute in Planul national de mobilitate si isi stabilesc noul domiciliu sau noua resedinta in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate.
Beneficiaza de primele de mobilitate persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni.
Persoanele care beneficiaza de primele de mobilitate au dreptul la mentinerea acestora si in cazul in care, in perioada de 12 luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.
Prima de instalare se acorda si persoanelor de cetatenie romana care si-au exercitat dreptul la libera circulatie a lucratorilor in spatiul Uniunii Europene si Spatiul Economic European pe o perioada de cel putin 36 de luni. Dispozitiile se aplica persoanelor in situatia intoarcerii la domiciliul de pe

teritoriul Romaniei sau la noul domiciliu ori resedinta pe care il/o stabilesc pe teritoriul Romaniei si se incadreaza in munca in localitatea de domiciliu/resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, iar localitatea respectiva se afla in una dintre zonele prevazute in Planul national de mobilitate.

Nu beneficiaza de primele de mobilitate

a) persoanele care au mai beneficiat de o prima de incadrare sau de o prima de instalare in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate;
b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c) persoanele care se incadreaza la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din Legea nr.76 /2002, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a) din Legea nr.76 / 2002;
e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
f) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
g) persoanele al/a caror sot/sotie a beneficiat de prima de relocare prevazuta la art. 76^2 din Legea nr.76/2002 in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de mobilitate.

sus

Prima de relocare

Prima de relocare conform art.76^2 din Legea nr.76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
-Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, beneficiaza de o prima de relocare, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.
-Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna.
-Persoanele singure si familiile sunt definite in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
-Prin sintagma cheltuieli pentru locuire se intelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei si a utilitatilor in noul domiciliu sau noua resedinta.
-In situatia in care angajatorul sau autoritatile administratiei publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acorda.
-Prima de relocare se acorda lunar, pe o perioada de cel mult 36 de luni, in situatia in care in aceasta perioada sunt respectate conditiile prevazute de lege.
-Prima de relocare prevazuta la art. 76^2 din Legea nr.76/2002 se acorda la cerere si nu se cumuleaza cu prima de activare, cu prima de incadrare sau cu prima de instalare.
-Beneficiaza de prima de relocare persoanele care se incadreaza in munca, cu norma intreaga, pentru o perioada de cel putin 12 luni.

Nu beneficiaza de prima de relocare:

a)persoanele care au mai beneficiat de o prima de relocare sau de una dintre primele prevazute la art. 74 si 75, in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de relocare;
b)persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c)persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
d)persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c din Legea nr.76/2002 iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. A din Legea nr.76/2002;
e)absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
f)absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
g)persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca.
Persoanele care beneficiaza de prima de relocare au dreptul la mentinerea acesteia si in cazul in care, in perioada de 36 de luni de la angajare, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la angajatorul la care s-au incadrat in munca si se incadreaza in termen de 30 de zile la un alt angajator, in aceleasi conditii.

Termen solicitare : maxim 60 zile de la data angajarii.

sus

Acte necesare pentru prima de relocare

Pentru acordarea primei de relocare, persoana va depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana,unde se afla in evidenta, in termen de 60 de zile de la data incadrarii in munca, urmatoarele documente, dupa caz:
- cerere conform anexa nr. 13^1;
- actul de identitate care sa ateste noul domiciliu al persoanei solicitante a primei de relocare si, dupa caz, al sotului, sotiei si copiilor aflati in intretinere ori al altor persoane care impreuna cu aceasta constituie o familie (copie +original);
- actul in baza caruia a fost incadrat in munca (contract de munca), copie + original,cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;
- angajament,conform anexa nr. 13^2;
- declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana respectiva;
- declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani persoana angajata nu a mai avut raporturi de munca sau de serviciu cu alti angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca;
- declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca pentru persoana respectiva ori familia acesteia se asigura sau nu se asigura locuinta de serviciu ori se suporta sau nu se suporta cheltuielile aferente din fondurile angajatorului;
- declaratie pe propria raspundere a persoanei incadrate in munca din care sa rezulte ca autoritatea publica locala sau centrala asigura sau nu asigura locuinta de serviciu ori suporta sau nu suporta cheltuielile aferente din fonduri publice persoanei respective ori familiei acesteia, precum si ca persoana solicitanta ori sotul, sotia acesteia, copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu aceasta constituie o familie, nu detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care persoana isi schimba domiciliul sau isi stabileste resedinta ori in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca;
-declaratie angajat: subsemnatul (solicitantul dreptului la prima de relocare) ori sotul, sotia , copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu mine constituie o familie (in sensul art.2 din Legea nr.416/2001), nu detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea

in care m-am incadrat in munca sau in localitatile invecinate acesteia si nici in localitatea unde mi-am schimbat domiciliul sau resedinta ori in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii mele in munca;
- certificatul de casatorie si, dupa caz certificatele de nastere ale copiilor sau documentele care atesta situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal (copie+original);
- actele prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal (copie+original)
- contractul de inchiriere inregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent (copie+original);
- declaratie pe propria raspundere privind membrii familiei si veniturile nete pe care le realizeaza persoana singura sau impreuna cu familia, pe fiecare persoana, pe fiecare categorie de venit net care se realizeaza, dupa caz, in luna anterioara lunii in care se depun cererea si documentele care o insotesc pentru solicitarea primei de relocare, insotita de copie de pe extrasul de cont, adeverinta, talonul de plata sau orice alt inscris ori document prin care se atesta venitul net respectiv ce se realizeaza de beneficiarul acestuia. In situatia veniturilor care se realizeaza din cedarea folosintei bunurilor se anexeaza contractul de inchiriere, inregistrat la organul fiscal competent;
- adeverinta emisa de angajator , ca este incadrata in munca si care atesta venitul net din salarii si asimilate salariilor realizat sau care se realizeaza de persoana incadrata solicitanta a primei de relocare;
*dupa caz :
- declaratie pe propria raspundere a absolventilor licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie din care sa rezulte ca la data solicitarii primei de relocare nu au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legi;
- declaratie pe propria raspundere a angajatorului absolventilor institutiilor de invatamant din care sa rezulte ca nu are obligatia, potrivit legii, de a angaja persoana din aceasta categorie;
Actele necesare se pot depune : in original, personal; in original, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire; in copie, prin fax; document scanat, prin e-mail.

Termen solicitare : maxim 60 zile de la data angajarii.

sus