Prezentare generala

Legislatie

Conducere si program de audiente

Cariera:

Rapoarte si studii

Agenda conducerii

Anunt CONCURS

Rezultatele selectiei dosarelor pentru concurs

 

 

Rezultate proba scrisă

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

 

ATRIBUTII

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges are urmatoarele atributii:

- asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
- organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neincadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;
- actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;
- coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru infaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international;
- organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca;
- coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere in situatii de concedieri masive de personal;
- sustine relatii de parteneriat si cofinantare in crearea de noi locuri de munca, indeosebi in zonele defavorizate si in cele in care piata muncii este puternic tensionata;
- aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale Pentru Ocuparea Fortei de Munca;
- asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
- face propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj, pentru activitatile specifice in profil teritorial;
- administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pntru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;
- acrediteaza furnizorii de servicii de specialitate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
- propune programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;
- elaboreaza in baza indicatorilor sociali stabiliti, programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora;
- aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale incheiate de România cu alte state in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;
- realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse in Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;
- promoveaza pachetul privind schemele de finantare nerambursabila in colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, infiintata in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
- organizeaza licitatia de proiecte pentru schemele de finantare nerambursabila;
- evalueaza si selecteaza proiectele;
- monitorizeaza si implementeaza proiectele la nivel regional;
- pregateste si incheie contractele pentru schemele de finantare nerambursabila cu initiatorii de proiecte selectate;
- raporteaza stadiul implementarii programului catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene;
- evalueaza implementarea proiectelor selectate si raportarea rezultatelor catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene.

SERVICII OFERITE

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges asigura, fara plata, persoanelor fizice sau juridice interesate, in conditiile legii, servicii pentru ocuparea fortei de munca.

a) Servicii pentru persoane fizice:
- informarea, orientarea si consilierea profesionala a persoanelor neincadrate in munca precum si a altor persoane, in vederea gasirii unui loc de munca ;
- medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;
- calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;
- cofinantarea programelor de formare profesionala a personalului propriu;
- stabilirea si plata, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale;
- alte servicii specifice.

b) Servicii pentru persoanele juridice:
- medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;
- selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;
- aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de munca;
- consilierea pentru crearea de intreprinderi mici si mijlocii;
- stimularea angajarii absolventilor si a altor categorii de persoane, in conditiile legii;
- alte servicii specifice.

CATEGORII DE PERSOANE DESERVITE

I. PERSOANE FIZICE

Persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) au devenit someri in sensul in care nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj ce li s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamânt sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
f) alte categorii de persoane conform prevederilor legale;

II. PERSOANE JURIDICE

- toate categoriile.

Copyright © 2014, AJOFM -Judetul Arges - All Rights Reserved